Kurs MySQL w PHP

Część 1 poprawiona

Dla kogo jest ten kurs?
Czego się nauczysz w tej części kursu
Wstęp
Instalacja MySQL w PHP
Połączenie z bazą danych
Zapytania
Tworzenie i wybieranie bazy
Język SQL: tworzenie tabel
Język SQL: dodawanie rekordów
Język SQL: wybieranie rekordów
Język SQL: aktualizacja rekordów
Język SQL: usuwanie rekordów
Podsumowanie

Część 2 poprawiona

Czego się nauczysz w tej części kursu
Rozszerzanie zapytania - wyszukiwanie rekordów
Rozszerzanie zapytania - operatory porównań
Rozszerzanie zapytania - operatory logiczne
Rozszerzanie zapytania - sortowanie wyników
Analiza błędów

Część 3 poprawiona

Czego się nauczysz w tej części kursu
Mała rzecz, a cieszy
Ograniczenie wyników zapytania
Porcjowanie wyników zapytania
Informacje o tabeli


Autor:
Piotr KuĽmiński
http://www.programista.biz