JavaScript dla każdego
kurs javascript

Witam na kursie języka JavaScript. Jest to wersja offline przygotowana specjalnie dla programu Pajączek. Tutaj najlepiej zacząć zaznajamiać się ze wszystkimi możliwościami tego języka. Wszystkie tematy są ułożone wg stopnią trudności. Jeżeli zdecydujesz zapoznać się z nimi kolejno (jesteś początkującym programistą), to sugeruje zacząć od wstępu. Wszystkie tematy są wzbogacone przykładami. 1. Wstęp - wstęp do programowania skryptowego, podstawy języka, informacje ogólne: I>>


 2. Rodzaje zmiennych - rodzaje zmiennych, operacje na nich, przydatne funkcje: I>>
  var false true null string boolean number object NaN isNaN parseInt parseFloat typeof eval undefined infinity

 3. Pasek statusu i tytułu - wyświetlanie tekstu na pasku statusu i tytułu: I>>
  defaultStatus window.status document.title

 4. Okienka dialogowe - korzystanie z trzech typów okienek dialogowych:. I>>
  alert confirm prompt

 5. Historia - poruszanie się między obejrzanymi stronami przy pomocy historii przeglądarki: I>>
  history.back() history.go() history.forward() reload() javascript:

 6. Data i czas - wykorzystanie zmiennych i obiektów zawierających datę i czas systemowy: I>>
  new Date() getDate() getMonth() getYear() getDay() getHours() getMinutes() getSeconds() write() setDate() setMonth() setYear() setHours() setMinutes() setSeconds() setTimeout()

 7. Instrukcja warunkowa - zasady działania i wykorzystanie instrukcji warunkowych: I>>
  if else switch case default ?:

 8. Pętle - sposoby działania rodzajów pętli, oraz przerwań ich działania: I>>
  for while do break continue

 9. Formatowanie tekstu - dostępne metody formatowania tekstu:: I>>
  fontsize fontcolor italics strike bold sub sup blink

 10. Formularze - metody i właściwości dostępne dla obiektów formularzy, modyfikacje ich elementów: I>>
  forms elements value selectedIndex defaultSelected options text

 11. Pliki graficzne - modyfikacja obrazków i ich właściwości: I>>
  src name images width height border vspace hspace selectedIndex

 12. Operacje na linkach - zmienianie parametrów znaczników linek: I>>
  links href

 13. Tablice - zasady stosowania tablic i funkcje dostępne dla nich: I>>
  new Array join reverse

 14. Obiekt Math - zastosowanie obiektu Math dla obliczeń matematycznych: I>>
  Math

 15. Obiekt String - właściwości i metody dostępne dla obiektu string: I>>


 16. Informacje o przeglądarce - wykorzystanie informacji o rodzaju używanej przeglądarki dla różnych wersji skryptów: I>>
  navigator appName appVersion language

 17. Okna przeglądarki - otwieranie strony w nowym oknie przeglądarki z określonymi parametrami oraz dynamiczne tworzenie nowych stron WWW: I>>
  window.open toolbar menubar location personalbar height width status scrollbars directories resizable

 18. Ramki - instrukcje i funkcje umieszczone w ramkach, komunikacja skryptów między ramkami: I>>
  parent frames

 19. Cookies (ciasteczka) - możliwość zapisywania i odczytywania przez przeglądarki informacji umieszczonych w ciasteczkach: I>>
  document.cookie expires escape() unescape()

 20. Wywoływanie funkcji - odwoływanie się funkcji do samej siebie (rekurencja), zwracanie wartości przez funkcje: I>>
  return, arguments

 21. Nowe obiekty - tworzenie nowych, własnych obiektów i ich wykorzystanie: I>>
  this, new with

 22. Wstawianie skryptów - wstawiane skryptów na stronę WWW z osobnego pliku: I>>


 23. Debbuger - informacje o debuggerze i innych sposobach radzenia sobie z problemami: I>>


Copyright © by Damian Szczepanik. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Darmowy CRM | Kursy programowania online | Pisanie prac, prace magisterskie, analiza ekonomiczna | Idols - best sites