KURS C++ OD PODSTAW OFFLINE
 1. Wstęp do kursu
 2. Kompilator
 3. Skróty
 4. Lekcja 1
 5. Lekcja 2
 6. Lekcja 3
 7. Lekcja 4
 8. Lekcja 5
 9. Lekcja 6
 10. Lekcja 7
 11. Lekcja 8
 12. Podsumowanie
 13. Dodatek

Pobrano ze strony http://pasman.republika.pl.